Welkom in Waalwijk

Waalwijk heeft een Bedrijven Investeringszone (BIZ)

 

BIZ staat voor: Bedrijven Investeringszone. De BIZ is bedoeld om als collectief de concurrentiekracht van het centrum van Waalwijk versterken en de kwaliteit van de omgeving te verbeteren. Samen investeren in het aantrekkelijker, bekender en veiliger maken van het centrum van Waalwijk staat daarbij centraal. Met als doel het verbeteren van de concurrentiepositie en het verhogen van de omzet en waarde
van het vastgoed. Dit doen we aan de hand van een activiteitenplan, de activiteiten van BIZ dienen bij te dragen aan de economische ontwikkeling en zijn aanvullend op die van de gemeente in het gebied.

 

De BIZ vervangt de reclamebelasting, dit is ingegaan per 1 januari 2022. Sinds de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst tussen Stichting BIZ Waalwijk Centrum en de gemeente, gaat de gemeente over tot het opleggen van de BIZ-belasting. De geïnde bedragen worden overgedragen aan de Stichting BIZ. Deze stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma. De gemeente ziet toe op de uitvoering en uitgaven.

Begroting & Meerjarenprogramma

De BIZ richt zich op een gezonde toekomst voor het centrum van Waalwijk, dit doen we aan de hand van het opgestelde meerjarenprogramma.
Om de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het centrum te verbeteren zijn investeringen nodig. Een sterk winkelgebied is aantrekkelijker voor ondernemers en eigenaren, leidt tot meer bezoekers, langere verblijftijden, hogere omzetten en huuropbrengsten en minimale leegstand. Deze waardes staan centraal in de uitvoering van de BIZ (Bedrijven Investeringszone Waalwijk Centrum).

Onderstaand kunt u de begroting(en), het programma ter verantwoording en verantwoordingen inzien.